AV片拍摄现场花絮番

AV片拍摄现场花絮番

内容:《病源论》云∶小便数者,膀胱与肾俱虚,而有客热乘之故也。上告天皇,下告地王,清血莫流,浊血莫扬,良药百裹,不如熟唾。

发热而痉,腰掣纵齿者,死。<篇名>治中风身体如虫行方第十七内容:《病源论》云∶风大,虚风邪中于营卫溢于皮肤之间,与虚热并,故游弈遍体,状若虫《千金方》治风身体如虫行方∶盐一升,水一石,煎减半,澄清,温洗三四遍,亦治一切风。

《短剧方》云∶灸肩井穴百壮,在肩上陷解中大骨前。治之方∶以泥作HT。

 又云∶乏气喘息方∶桃仁去皮一升,捣为泥,分以酒若汤服之。死鳖头一枚,烧令烟绝,冶作屑,以敷肛门,上进,以手按之。

其色不乐,项痛如刺以针,烦心者死,不发于肩及,名曰疵痈。《广济方》疗发症、唯欲饮油方∶油一升,上香泽煎之,大钵劳贮安病患头边。

又方∶粉一升,水和如粥,饮之。又方∶槐皮、桃皮、楝子合末,猪膏和捣。

Leave a Reply