Vol298女神王雨纯西双版纳旅拍性感职场制服系列完美诱惑写真80P王雨纯花漾

Vol298女神王雨纯西双版纳旅拍性感职场制服系列完美诱惑写真80P王雨纯花漾

黄色黄,气味甘温,补益脾气者也。升麻、柴胡,举其坠也。

眉批∶一本麦冬、石斛俱作八钱,黄柏四分,酒炒。五味木瓜与独活,白术枣仁共熟地。

 姜枣善于调营卫,以皮行皮可建功。阴虚火旺,则热逼膀胱,而气不能化矣;

若肝则为厥阴,于木属乙,其气已盛,其质已坚,而其火易动而易旺,一有所触,则即发而不可遏,其发而不可遏者,怒也非郁也。命名之义,不能枚举,施于治道,各有功用。

补中益气用归芎,人参白术与茯苓。 又曰∶浮则为风,浮则为热,浮为气实,浮为气虚,浮则无血,浮则为虚,是将为外感乎?

加参安肺生化汤治产后虚弱,旬日内外感风寒,咳嗽声重有痰,或身热头痛及汗多者。 尝谓备土以防水也,苟不以闭塞其涓涓之流,则滔天之势不能遏;备水以防火也,若不以扑灭其荧荧之光,则燎燎之焰不能止。

Leave a Reply