Vol463嫩模蜜桃酱黑色吊带皮裙半撩露无内黑丝裤袜极致诱惑写真67P蜜桃酱画语界

Vol463嫩模蜜桃酱黑色吊带皮裙半撩露无内黑丝裤袜极致诱惑写真67P蜜桃酱画语界

山栀黄连桔梗甘草青皮木通苏梗胸胁作痛,气道壅滞者,多以栀连;加入气分药中,则火痛可除。 营分本无病,因卫外之卫气,不谐和于营气,服桂枝汤,以和谐营气则病愈。

汗出发润,喘不休者,肺先绝也。太阳纯表邪见喘,则用前方;若有表邪,又有里热,则用此方。

若太阳症失于散表,误用承气下早,不成上部结胸,阳邪内陷太阴,成腹满腹痛之症,脉必沉细而数,用桂枝芍药大黄汤。 伤寒失汗,淤其血于上焦,用犀角地黄汤;如狂喜忘,心下满,淤其血于中焦,桃仁承气汤;小腹硬痛,小便自利,淤其血于下焦,抵当汤主之。

此治之分别也。 太阳阳明并病,已见上论。

成无己氏因之,顺文注释,并无缺疑正误之言,以致将冬时伤寒之方,通解温暑,遗祸至今而未已也。若加烧针,必怵惕烦躁不得眠。

《内经》发黄,分上中下三条。肝脾血分虚寒,故以戊己汤加阳症腹痛,当用清热;阴症腹痛,则用温经。

Leave a Reply