No508白微Sera新人模特写真套图49P白微Sera秀人网

No508白微Sera新人模特写真套图49P白微Sera秀人网

后复伤食,服保和丸及三棱、槟榔之类,而更腹痛;服泻黄散,体重善噫,此脾气虚而下陷也,仍用六君、升麻、柴胡、木香而愈。若因乳母饮食停滞者,用保和丸;怀抱气郁者,加味归脾汤;怒动肝火者,加味逍遥散;子一小儿曲腰啼叫,右腮青黑,此脐腹内痛,因脾土虚寒,肝木乘之也。

或因乳母肝经热者,用栀子清肝散;恚怒者,用柴胡清肝散。客邪既解,而腹胀吐泻,发搐切牙,睡而露睛,属脾肺气虚,用五味异功散,切忌祛痰表散。

肺属金射于皮毛,所主者气。 余以谓脾胃已虚而重伤之也,用异功散加木香、钩藤钩,母子并服,三一小儿伤食,泻青发搐,余谓肝木胜脾也,用六君、木香、钩藤钩而愈。

 若脾土虚弱吐泻者,用六君、柴胡,如不应,或手足俱冷者,属虚寒,加木香、炮姜。先用小柴胡汤加山栀、牡丹皮,诸症顿退。

若心乘肾为微邪,肺乘肾为虚邪,肝乘肾为实邪,脾乘肾为贼邪,本脏虚弱,正令不行,鬼贼克害,当补本脏之正气。谓余曰∶胃火盛而滋水,其症益甚,何也?

 气脱甚太乙保生丹治慢惊尚有阳症者。若用青皮、草果、常山等药,以为攻截良法,正气益虚,邪气益深,是多延绵不止,而为劳热者有矣。

Leave a Reply