Vol362嫩模仓井优香越南旅拍泳池里性感比基尼半脱露翘臀诱惑45P仓井优香美媛馆

Vol362嫩模仓井优香越南旅拍泳池里性感比基尼半脱露翘臀诱惑45P仓井优香美媛馆

[20]从脑空下行耳后,下发际陷中,大筋外廉,按之引于耳中,  [21]从风池下行肩上,会其支者,令缺盆上大骨前一寸半,以三指按取,  当中指下陷中,肩井穴也。 于端午、七夕,或春、秋二分,冬、夏二至吉辰,在净室中,先将乌梅肉捣膏,和入药末内,加炼蜜少许,捣千余下,软硬得中为丸,每丸重一钱,金铂为衣。

还睛散内车防桔,元味芩茶叶茺,亦用七宝丸珠珀,决脑茺参熊胆同。[5]毋令深入,深则有伤阳气。

注:[1]膏肓穴,主治诸虚百损,五劳七伤,身形羸瘦,梦遗失精,  上气咳逆,痰火发狂,健忘,怔仲,胎前、产后劳瘵、传尸等证。疥生上体多者,偏风热盛;下体多者,偏风湿盛。

中节上、下交接处,名曰膝。羚羊角一钱 车前子一钱 细辛五分 人参一钱 黄芩一钱 防风二钱    右为粗末,以水二盏,煎至一盏,夜食后去滓温服。

其余内外治法,俱按痈疽肿疡、溃疡门。[3]从曲骨上行,在脐下四寸,中极穴也。

[2]若被打伤折,五指皆同,株连肿痛,因其筋皆相连也。次日用软帛挹净腐【方歌】婴粟膏医汤火烧,香油罂粟共煎熬,白蜡更兼真轻粉,组成:水泼开石灰末一升,加水四碗,搅浑澄清;取清汁一碗,加香油一碗,以箸顺搅数百转,其稠粘如糊,用鸡翎【方歌】冻疮触犯严寒伤,气血肌肉硬肿僵,凉水揉〔塌〕觉热【注】此证由触犯严寒之伤,伤及皮肉着冻,以致气血凝结,肌肉硬肿,僵木不知痛痒。

Leave a Reply